KIA
  • Скопје - KIA Сервис
  • Неготино - Сервис Автокалеш
  • Охрид - Авто Сервис Иво Маг Траде